Curotrack Track & Trace

Curotrack Track & Trace

Curetrack

CureTrack is een gepatenteerd systeem voor tracking & tracing. Door het gebruik van een mesh netwerk is CureTrack nauwkeuriger en goedkoper dan op WiFi gebaseerde systemen.

Werking van CureTrack

CureTrack werkt met zender/ontvanger combinaties in de node. De nodes worden op de te volgen middelen bevestigd en leggen het netwerk aan waarbinnen plaatsbepaling tot op hoge nauwkeurigheid gerealiseerd wordt. De informatie van de nodes wordt ontvangen op een gateway, die de informatie doorzet naar de server. Vanuit de server worden diverse applicaties aangestuurd, zoals webinterfaces en smartphone Apps. De nodes pulsen met een interval van circa 1 seconde, waardoor een accuraat overzicht van de plaats wordt bereikt. De frequentie van de radiogolven bedraagt 868 Mhz en heeft daardoor geen last van verstoring door wanden en muren. Het vermogen waarmee de nodes uitzenden is laag (0,1 – 1 mW), daardoor treedt er geen verstoring op van medische apparatuur. Bovendien zorgt dit er voor dat de batterijleeftijd lang is (3+ jaar).

Voordelen

CureTrack kenmerkt zich door een hoge nauwkeurigheid (tot op bedpositie nauwkeurig), weinig infrastructuur (slechts één ontvanger per afdeling) en lage gebruikskosten (mede door een lange levensduur van de batterijen).

RTLS

CureTrack is een echt RTLS systeem (Real Time Locating System) waarbij ten opzichte van andere draadloze plaatsbepalings systemen CureTrack opvalt door:

  1. Hogere nauwkeurigheid
  2. Weinig infrastructuur
  3. Lage kosten (zowel investering als gebruikskosten)
  4. Korte puls tijden dus “echt” real time
  5. Lange levensduur batterijen

Voor ziekenhuizen met een dekkend WiFi-netwerk is CureTrack, naast een minder omslachtige oplossing, ook een goedkopere oplossing

 Gezondheidszorg

De gezondheidszorg staat onder druk. Kwaliteitseisen nemen toe, terwijl de kosten fors moeten dalen. Met minder mensen moet meer zorg worden verleend.

 

Medische hulpmiddelen moeten voldoen aan keuringseisen, de kans op fouten is reëel.

Door het gebruik van CureTrack zijn hulpmiddelen efficiënter in te zetten, beter vindbaar en wordt de veilige inzet van medische hulpmiddelen verhoogd.

Er gaat veel, heel veel geld om in de medische hulpmiddelen in ziekenhuizen. Uit onze ervaring blijkt telkens weer dat er te hulpmiddelen aanwezig zijn om zeker te zijn van een goede beschikbaarheid. Bovendien is personeel veel tijd kwijt met het zoeken naar beschikbare hulpmiddelen.

Meer zorg, minder kosten

Voor het oplossen van bovenstaande issues hanteren we een heldere aanpak op basis van de track & trace techniek van CureTrack.