Opslag steriele medische hulpmiddelen

Met deze audit kan gemonitord worden of alle steriele medische hulpmiddelen juist worden opgeslagen.