Doelgroepen

Thuiszorg

Door het efficiënt gebruik van innovatieve oplossingen kunnen wij de mensen langer een veilige thuis bieden zonder sociaal isolement. Zowel binnen als buiten het huis!

  • Zorgslot
  • Zorgkluis
  • Mobiel alarm
  • Personenalarmering
  • Valdetectie
  • Leefstijl monitoring
  • Beeldzorg
  • Fire Safey

Ziekenhuizen

Efficiënte zorg door optimale track & trace oplossingen, gepaard  met een hogere veiligheid door mobiele alarmering en dwaaldetectie.

Woon- en zorgcentra

Innovatieve zorg oplossingen worden steeds belangrijker. Hierdoor kunnen wij met minder budgetten toch een hoog niveau van intra- en extramurale zorg bieden.

Assistentiewoningen

Discrete veiligheid en comfort, zowel binnen als buiten de muren van de flat.

Psychiatrische centra

Noodoproep en toegangsverlening in alle omstandigheden moet gegarandeerd zijn: veiligheid voor iedereen.

Centra voor gehandicaptenzorg

Bij deze groep van klanten bieden wij een systeem aangepast aan de bewoners.

Kinderopvang

De beveiliging van kinderopvang is steeds een cruciaal gegeven in de maatschappij, hierbij kunnen wij een innovatieve noodoproep garanderen.

Artsen zorgmedewerkers

Artsen en zorgmedewerkers

Onze systemen zijn speciaal ontwikkeld voor het monitoren van de veiligheid van zorgprofessionals in alle mogelijke risicovolle situaties. Daarmee bieden wij u bescherming voor uw mensen.

Penitentiaire centra

Penitentiaire centra

Noodoproep in alle omstandigheden moet gegarandeerd zijn: veiligheid voor cipier en gevangene.